Korduma Kippuvad Küsimused - Top 10 Reisipakkumised

KKK- Korduma Kippuvad Küsimused

Reisitõrkekindlustuse oluline meelespeaTagasi kategooriate juurde
Mis on reisitõrkekindlustus? Reisi tõrkeks on reisi ärajäämine, katkemine ja reisile hilinemine. Reisi ärajäämine on broneeritud ja välja ostetud reisi mittetoimumine, mille põhjuseks on vahetult enne reisi algust toimunud: - kindlustatud isiku, tema pereliikme või ainsa reisikaaslase haigestumine, õnnetusjuhtum või surm; - kindlustatud isiku lähisugulase eluohtlik seisund või surm; - kindlustatud isiku Eesti Vabariigis asuva vara kahjustumine, mille tõttu on vältimatult vajalik kindlustatud isiku isiklik kohalolek; - regulaartranspordivahendi mitteväljumine liiklusõnnetuse, tehnilise rikke või ilmastikuolude tõttu, eeldusel et kindlustatud isik on teinud kõik endast oleneva reisipaketijärgse reisi toimumiseks; - sõiduki, millega sõidetakse reisi algus- või transiitpunkti, sattumine liiklusõnnetusse. Reisi ärajäämiseks loetakse ka reisilt ennetähtaegset tagasipöördumist reisitõrke kindlustusjuhtumi tõttu, kui kindlustatu pöördus reisilt tagasi reisi esimese 24 tunni jooksul hiljemalt esimeses transiitpunktis. Reisi katkemine on juba alanud reisi katkestamine ja Eesti Vabariiki tagasipöördumine järgmistel põhjustel: - kindlustatud isiku, tema pereliikme või reisikaaslase ootamatu ja äge haigestumine, raske kehavigastus või surm; - kindlustatud isiku lähisugulase eluohtlik seisund või surm; - reisimiseks kasutatava sõidukiga toimunud liiklusõnnetus või sõiduki vargus juhul, kui sel põhjusel ei ole reisi jätkamine enam võimalik; - kindlustatud isiku Eesti Vabariigis asuva vara kahjustumine, mille tõttu on vältimatult vajalik kindlustatud isiku isiklik kohalolek. Reisile hilinemine on olukord, kus kindlustatud isik hilineb reisi algus-, siht- või transiitpunkti järgmistel põhjustel: - regulaartranspordivahend, millega kindlustatud isik plaanis reisida, ei välju või hilineb seoses liiklusõnnetuse, raskete ilmastikuolude või ootamatu tehnilise rikke tõttu; - sõiduk, millega sõidetakse reisi algus-, siht- või transiitpunkti, sattus liiklusõnnetusse. Kui Eesti Vabariiki naasmine hilineb kindlustusjuhtumi tõttu, pikeneb kindlustusperiood kahe kalendripäeva võrra. Pea meeles! Reisitõrke ärajäämise kindlustuskaitse hakkab kehtima kolmandal päeval peale poliisi jõustumist, kui poliisi eest on õigeaegselt tasutud. Millist kahju hüvitatakse? Reisi ärajäämisel hüvitatakse väljaostetud või tagasivõtmatult tellitud ning väljaostmisele kuuluva reisipaketi osa (nt hotellitubade rent, lennukipiletid, autorent, kontserdipiletid, ekskursioonid) maksumus, mida kindlustatud isikul või kindlustusvõtjal ei ole õigus reisikorraldajalt või reisiga seotud teenusepakkujalt tagasi saada. Reisi katkemise korral hüvitatakse mõistlik ja põhjendatud lisakulu, mis on seotud transpordi ja majutusega kindlustatu ennetähtaegsel tagasipöördumisel Eestisse. Kui reis katkeb esimese 24 tunni jooksul, hüvitatakse ka kasutamata jäänud reisipaketi osa maksumus. Reisile hilinemise korral hüvitatakse sihtpunkti jõudmiseks vajalikud täiendavad pileti ümbervahetamise kulud või alternatiivse transpordivahendi kasutamise kulud soodsaimas saadaolevas hinnaklassis. Lisaks hüvitatakse ka mõistlikud ja vajalikud täiendavad ööbimiskulud. Reisi alguse viibimisel kindlustusjuhtumi tõttu hüvitatakse kindlustatu vältimatud majutuskulud, kui kindlustatu elab kaugemal kui 50 km reisi alguspunktist. Regulaarlendude lennuplaani muutmisel lennuettevõtte poolt pärast piletite väljaostmist, transpordivahendi ülebroneerimisel või lennukite ummiku korral lennuväljal hüvitatakse põhjendatud lisakulud transpordile ja majutusele sihtkohta või Eestisse jõudmiseks. Hüvitise summast arvestatakse maha hüvitis või kompensatsioon, mida kindlustatud isikul on õigus saada reisikorraldajalt, transpordifirmalt või muult teenusepakkujalt. Millist kahju ei hüvitata? Hüvitamisele ei kuulu reisitõrke kahju ja kulutused, mis on põhjustatud järgmistel juhtudel: - enne kindlustuslepingu sõlmimist või reisi ärajäämise kindlustuskaitse algust alanud haiguse või tekkinud vigastuse tagajärgede ägenemine või ravi kestmine; - kindlustatud isiku krooniline haigus või selle ägenemine; - kindlustatud isiku rasedus või sellest tingitud komplikatsioon, sünnitus; - kindlustatud isiku psühhiaatriline või psühho-neuroloogiline seisund või haigus, (sh stressreaktsioon, depressioon, ärevushäire jne); - puudulik reisidokumentatsioon (sh, kuid mitte ainult pass/IDkaart, viisa, vaktsineerimistõend, juhiload jmt) või selle puudulik vormistamine; - valesti planeeritud reisi ajagraafik. Kui reisipakett ei ole koostatud registreeritud reisikorraldaja või reisibüroo poolt, peab ümberistumiste vaheline miinimumaeg olema vähemalt 2 tundi või vastama broneerimissüsteemides ettenähtud ümberistumiste vahelisele miinimumajale. Vaidluse korral kasutatakse lennuaegade ja ümberistumiskohtade täpsustamiseks märget lennupiletite broneerimissüsteemis; - ilmastikuolude tõttu tekkinud muudatus tiiburlaeva või Eesti-sisese laevaliikluse sõidugraafikus. Kuidas käituda reisi katkestamise, tühistamise või hilinemise korral? Kui ilmnevad ettenägematud või ootamatud sündmused, mis takistavad reisile minekut või reisi jätkamist, tuleb sellest viivitamatult informeerida kõiki seotud osapooli. Näiteks reiskorraldajat, majutusettevõtet, lennufirmat jne. Kokku tuleb koguda ja alles hoida kõik juhtumisse puutuvad dokumendid (tõend arstilt haigestumise kohta, tõend politseist liiklusavarii kohta, lennufirmalt lennu hilinemise kohta tõend ja paberid lisanduvate kulutuste kohta nt. uued piletid, majutus). Kindlasti tuleb juhtumist teavitada koheselt ka kindlustusseltsi. Seltsiga tuleb kokku leppida täiendavad kulutused ja selts annab edasisi juhiseid kuidas toimida. Koos kahjuavaldusega tuleb eelnimetatud dokumentatsioon esitada kindlustusseltsile. Kontakt kahju korral: Kindlustusseltsi saab teavitada kahjust: Telefonil 1526 (välismaalt helistades +372 622 4599) E-posti aadressil lahendus@pzu.ee Kodulehe kaudu www.pzu.ee

Kust leida infot reisitõrkekindlustuse kohta

 

Reisitõrkekindlustusest saab lugeda siit:

https://financer.com/ee/kindlustus/reisitorkekindlustus/