Broneerimise tingimused - Top 10 Reisipakkumised

ÜLDISED REISITINGIMUSED

Top10reisipakkumised.com ja Top 10 Reisipakkumised kuuluvad  Travel Sales Consultancy  S.L. reisibüroo alla, mille peakontor on Hispaanias numbriga B-93395275 ja aadressiga Calle Londres 4-4,  29639 Benalmadena. Ettevõtte reisibüroo litsentsi number on C.I.AN-296565-2. 

Top 10 Reisipakkumised poolt korraldatavatele ja Eestis müüdud pakettreiside puhul rakendatakse üldiseid pakettreiside reisitingimusi esmajärjekorras ning  käesolevaid reisitingimusi teisejärguliselt. Kui käesolevad reisitingimused ja üldised pakettreiside reisitingimused on omavahel vastuolus, rakenduvad üldised pakettreiside reisitingimused. 

Neid üldiseid tingimusi rakendatakse kõikide Travel Sales Consultancy S.L ning kõikide Top10reisipakkumised.com ja tarbija vahel sõlmitud lepingute puhul. Nende üldiste tingimuste tekst toimetatakse tarbijale enne lepingu sõlmimist.

Top 10 Reisipakkumised võib neid üldiseid tingimusi millal iganes ilma ette teatamata muuta. Need muudatused ei kehti aga Top 10 Reisipakkumised poolt juba kinnitatud broneeringute puhul.

Klausel 1: Järelvalve teostaja ja tagatised pakettreiside puhul

Olles Hispaania ettevõte, teostab meie tegevuse üle järelvalvet  Hispaania tarbijakaitse institutsioon, Andaluusia piirkonnavalitsuse all toimiv C.I.A.N (C.I.A.N on Hispaania vaste Soome Tarbijakaitseametile), mis haldab tagatisi, mis on kogutud sinu majandusliku turvatunde tagamiseks sellise ebatõenäolise olukorra puhuks, kus oleme pakettreiside osas maksujõuetud.

C.I.A.N-iga saad ühendust järgnevalt:

NEGOCIADO DE AGENCIA DE VIAJES          Servicio de Empresas y Actividades Tcas.
Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo.
Edificio Torretriana c/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n (Tfno.662976965) 
41071  Sevilla

Email: rta.ctc (a) juntadeandalucia.es

Oleme registreeritud pakettreisipakkujate registris järgnevate andmetega:

C.I.A.N-i pakettreisipakkujate registri numbriga C.I.AN-296565-2

Travel Sales Consultancy S.L-il on kehtiv tagatis, lisaks sellele Hispaania turismiseadusest tulenevalt nõutav vastutuskindlustus, mis katab võimalikud klientidesse puutuvad isikulised ja majanduslikud kahjud, mis on põhjustatud ettevõtte või ettevõtte poolt kasutatavate kolmandate osapoolte vigadest. 

Klausel 2 – Broneeringu tühistamine

Klient võib broneeringu tühistada juhul, kui Top 10 Reisipakkumised tõstab broneeritud pakkumise hinda või kui kliendil on põhjendatud kahtlusi Top 10 Reisipakkumised võimekuse osas reisi lepingujärgselt läbi viia, samuti kui klient ei ole saanud reisist klienti puudutava ootamatu või tõsise sündmuse tagajärjel osa võtta. Tühistamiste eest tuleb igal juhul tasuda Klauslis 3 ettenähtud võimalikud kulud.

Klausel 3 – Kliendi poolt tehtavad tühistamised ja/või muudatused

 1. Lennufirmade reisitingimused ei näe üldjuhul ette võimalust lennupiletite tühistamiseks. Juhul, kui tarbija soovib oma lendu tühistada või seda vahetada, peab ta võtma ühendust asjassepuutuva lennufirmaga. Ka Top 10 Reisipakkumised käsitleb tühistamisi, vaata allolevat hinnakirja. 

 2. Majutust ei ole võimalik tühistada ilma tühistamistasuta, kui just broneeringus ei ole sätestatud teisiti. 

Juhul, kui majutust võib tühistada, peab tarbija igal juhul tasuma teenustasud* ning broneeringus sätestatud majutuse pakkuja enda tühistamiskulud.

 3. Tühistamis- ja muutmispalved tuleb saata e-kirjaga ja nad loetakse saabunuks sellel päeval, kui palve on saadetud, erandiks on kirjad, mis on saabunud hiljem kui 17:00 ja mis loetakse saabunuks järgmisel päeval. 

Julgustame alati sõlmima reisikindlustust, kuhu sisalduks vähemalt  haigusjuhtudel kehtiv tühistamiskindlustus. Kindlustuste poolt kaetavate asjade osas võib esineda erinevusi. Palun kontrolli, et kindlustuse poolt pakutav kaitse on piisav.

Muudatuste ja Tühistamiste teenustasud

Lennupileti tühistamise teenustasu pärast lennupileti väljastamist (vaid juhul, kui piletitüüp võimaldab): 15% või vähemalt 50€ / broneering + võimalikud lennufirma enda tühistamiskulud.
 
Lennupileti muutmiskulud pärast lennupileti väljastamist (vaid juhul, kui piletitüüp võimaldab): 20€ / broneering + võimalikud lennufirma enda muutmiskulud ning võimalik uuest ajahetkest tingitud hinnavahe, eeldusel, et tegemist on muudatusega. 
 
Auto rentimise, muutmis- ja tühistamiskulud pärast broneeringu kinnitamist: 30€ / broneering, lisaks autorendi pakkuja enda võimalikud tühistamiskulud ja uue broneeringu ajahetkest tingitud võimalik hinnavahe. Juhul, kui tühistad autorendi broneeringu vähem kui 48 tundi enne kokkulepitud auto kättesaamise aega, nõuame 100%-list kulude hüvitamist.
 
Hotellibroneeringu muutmiskulud (juhul, kui tingimused võimaldavad): 20€ / broneering + uuest ajahetkest tingitud võimalik hinnavahe.
 
Hotellibroneeringu tühistamine (juhul, kui tingimused võimaldavad): 15% või vähemalt 50€ / broneering + võimalikud majutusteenuse pakkuja poolsed tühistamiskulud.
 
Lennu + hotellipaketi tühistamiskulud pärast piletite väljastamist (vaid juhul, kui piletitüüp võimaldab ja/või majutusteenuse pakkuja broneeringutingimused võimaldavad): 15% või vähemalt 70€ / broneering + võimalikud lennufirma kulud ja majutusteenuse pakkuja tühistamiskulud. Pange tähele, et kui tühistatud lennupilet võimaldab tulumaksu tagastust, on need kulud juba arvestatud tagasi makstavatesse summadesse ja seega ei maksta neid eraldi.
 
Broneerimise teenustasu: 24.90 € / reisija kohta ( veebilehel tehtud broneeringutel sisaldab reisi lõpphind broneerimise teenustasu ). Broneerimise teenustasu sisaldab broneeringu jooksvaid kulusid, võimalikke teenusepakkujaga vahendatavate erisoovide vahendamise kulusid, broneeringu kinnituse ning korduva broneeringu kinnitusega seonduvad kulud, lisareisijaga seotud info edastamise kulud, tühistamisega seotud kulud. Broneerimise teenustasu sisaldab lisaks erisoovina saadetava arve ning kindlustusdokumentide saatmise kulud. Broneerimise teenustasu ei tagastata reisi tühistamisel kuna teenus on osutatud juba enne reisi.

Sissepääsupileteid ei ole võimalik muuta ega tühistada.

Kui broneering on makstud osamaksu või krediitkaardiga, siis on kliendi vastutusel võimalikud osamaksulepingu või krediitkaardiarve intressid ja broneeringu tühistamisel tekkivad kulud.

Klausel 4 – Top 10 Reisipakkumised poolt tehtavad tühistamised ja/või muudatused

 1. Top 10 Reisipakkumised säilitab õiguse tühistada broneering juhul, kui tarbija ei esita kõiki broneeringus nõutavaid andmeid enda või teiste isikute kohta. 

 2. Juhul, kui broneeringut ei ole võimalik ellu viia, teavitab Top 10 Reisipakkumised tarbijat sellest viivitamatult. 

 3. Teatud juhtudel oleme sunnitud tegema broneeringutes muudatusi. Suurim osa neist muudatustest on väiksed ja anname neist sulle e-kirja teel enne reisi algust võimalikult kiiresti teada. Kui muudatus on märkimisväärne ja see ei ole põhjustatud meist sõltumatutest asjaoludest, üritame asemele pakkuda samaväärset alternatiivi (kui selline on saadaval) võttes aluseks makstud hinna või tagastame tarbija poolt tasutud summa. Juhul, kui märkimisväärne muudatus on põhjustatud meist sõltumatutest asjaoludest (täpsustatud all), ei ole Top 10 Reisipakkumised kohustatud sulle makstud summat tagasi maksma või muul moel kompenseerima.

a) Top 10 Reisipakkumisest sõltumatud põhjused

Sellisteks on ebatavalised, prognoosimatud või vääramatud jõud, mis ei ole meie võimuses ja mille tagajärgi ei oleks olnud võimalik vältida ka juhul, kui kasutusele oleks võetud kõik võimalikud meetmed ning milleks on muu hulgas kuid mitte ainult sõda, sõjaoht, tänavarahutused, poliitilised rahutused, riigi poolt rakendatavad erakorralised meetmed, terroriaktid, loodusõnnetused, tulekahju, ekstreemsed ilmastikuolud, üleujutused või veetaseme kõikumised, lennujaamade sulgemist põhjustavad kolmandate osapoolte töövaidlusmeetmed, tehnilised või hoolduslikud põhjused või lennufirmade etteaimamatud otsused, mis toovad kaasa muudatusi lennugraafikus või IT infrastrukturis (kaasa arvatud meie kodulehel) või internetiühenduse vead või mistahes muu samalaadne sündmus vastavalt seadustele. Meist sõltumatud asjaolud on ka olukorrad, kus hotell, kuhu kliendil on kinnitatud broneering, otsustab alustada turismihooaega teavitatud ajast hiljem või lõpetada hooaeg teavitatud ajast varem; samuti kui hotell on põhjustanud ülemüümist või agendi ja hotelli vahelise tehnilise vea või kaubandusliku vea, mille tulemusel broneering ei ole kliendi hotelli saabudes leitav. Sellistel asjaoludel jätame endale õiguse pakkuda kliendile vähemalt sama mugavuse ja teeninduse tasemega alternatiivset majutust ning kui see ei ole võimalik, siis tagastame uue majutuse ja esialgse majutuse vahe ning kõik otsesed kulud, mis kliendile selle muudatuse tagajärjel tekkisid.

Reisibroneeringut ei ole võimalik kinnitada tehnilise vea tõttu või kui majutusteenuse pakkuja, lennufirma või reisikorraldaja ei ole nõus broneeringut kinnitama, millest antakse enne lõplikku broneeringu kinnitamist teada.

Juhul, kui selline asi peaks aset leidma, võtame teiega võimalikult kiiresti ühendust, et arutada võimalike alternatiivide üle. 

Ürituste korraldajad (kontserdid, jalgpalliklubid/rahvuslikud jalgpalliliigad, teatrid, autospordisündmused) ja muud turismiteenuse pakkujad (ekskursioonid, ekstreemürituste teenused) võivad samuti teatud juhtudel üritusi ära jätta või muuta varem kokku lepitud toimumisaegu. Sellistel juhtudel me ei kompenseeri piletite maksumust või näiteks lendude või hotellibroneeringute muutmiskulusid. Juhul, kui ürituse korraldaja tingimused seda võimaldavad, tagastame ürituse hinna maksumuse tarbijale. 

Juhul, kui nendes reisitingimustes ei ole konkreetselt teisiti määratletud, palume vabandust, et meil ei ole lepingukohustustest johtuvalt sellistest meie mõjuvõimu alt väljaspool olevate asjaolude eest võimalik võtta vastutust või maksta kompensatsiooni.

Klausel 5 – Elektroonilised piletid ja broneeringukinnitused

Me ei võta vastutust selle eest, kui sul ei ole võimalik elektroonilist piletit või broneeringukinnitust valesti sisestatud e-posti aadressi, e-posti konto sätete või selle pärast, et e-kirjad satuvad rämpsposti hulka, kätte saada. 

Juhul, kui oled teinud broneeringu Top 10 Reisipakkumised kaudu ja sinu kontaktandmed muutuvad, oled kohustatud klienditeenindust enda muutunud kontaktandmetest viivitamatult teavitama. Sellele lisaks palume sul üle kontrollida, et sinu lennupiletil ja muudel kinnitustel olev nimi kattuks nimega sinu passis. 

Sinu kohustuseks on meid teavitada juhul, kui sa ei ole elektroonilist piletit või broneeringukinnitust kätte saanud. See puudutab kõiki võimalikke elektroonilises piletis sisalduvaid broneeringuandmeid, lendu, autobroneeringuid, transporditeenuseid jne. 

Klausel 6 – Lennugraafikud

 1) Meilt saadud kinnituses sisalduvad lennugraafikud on orienteeruvad. Kõik väljumis- ja saabumisajad lennupiletitel on antud lennufirma poolt ja on vaid hinnangulised. Need võivad muutuda lennujuhtimise poolt rakendatud piirangute, ilma, lennufirma talitluslike piirangute ja selle tõttu, et reisijad soovitakse saada lennule registreerimisele õigeaegselt.

Saadame ajagraafiku muutustest teavitava e-kirja registreerimise hetkel üles antud e-posti aadressile.  Kliendi vastutuseks on, et e-posti aadress oleks õige ja et e-kirjad ei satuks rämpsposti hulka. 

Me ei võta vastutust ühegi lennufirma poolt tehtud muudatuse eest väljumis- ja saabumisaja osas, mis erinevad sinule algselt teada antud aegadest, ega muude lennufirma poolt tehatavate muudatuste eest. Lennupiletid muudetakse automaatselt vastavalt lennufirma poolt pakutavale uuele ajagraafikule. Palume samuti arvesse võtta et juhul, kui jätad ühe lennureisi kasutamata ilma lennufirmat sellest otse teavitamast, võivad ülejäänud lennud ilma eraldi etteteatamiseta tühistuda. Sellistel puhkudel ei võta me vastutust ühegi sulle põhjustatud kulutuse eest. Sellel põhjusel on sinu kohustuseks enda lend lennufirmale nende poolt paika pandud ajagraafiku põhjal kinnitada.

Sinu kohustuseks on reisides alati üle kontrollida oma lendude väljumis- ja saabumisajad.

Juhul, kui muudatus või tühistamine on põhjustatud meist sõltumatutest asjaoludest (nagu näiteks vääramatu jõu olukord), on meil õigus nõuda hinnakirjajärgseid teenustasusid.

Hilinemise korral ei ole Top 10 Reisipakkumised võimeline sulle vastu tulema, kuna need lepingutingimused on lennufirma lepingutingimused. Palume tähelepanu pöörata ka sellele, et kinnituses ja piletil olevad ajad on kohalikud lennu väljumisajad. Sinu kohustuseks on kontrollida lennule registreerimise ajad lennufirma või lennugraafiku vahendusel ning võtta arvesse, et tegemist on miinimumaegadega, mille jooksul on võimalik reisijad lennule saada nii, et kõik formaalsused oleksid enne lennuki väljumist täidetud. Lennufirmal on õigus sind mitte lennukisse lasta, kui saabud lennule registreerimisele liiga hilja. Ei Top 10 Reisipakkumised ega lennufirma ei võta sellistel juhtudel mingisugust vastutust.

Arvesta ka sellega, et lennufirmal on õigus muuta ajagraafikuid ja juba broneeritud lennumarsruuti enne reisi või reisi ajal.

Klausel 7 – Kaebused

 1) Juhul, kui tarbijal on majutusse ja/või reisi puutuv kaebus, on tarbija kohustatud sellest personali (hotelli, lennufirma, reisikorraldaja) esindajat reisisihtkohas teavitama. Juhul, kui probleemile ei leita kliendile rahuldavat lahendust koha peal, on tarbija kohustatud sellest Top 10 Reisipakkumised klienditeenindusele juba reisi ajal teada andma. Juhul, kui tarbijale tekib lisakulusid sellise probleemi lahendamisega, mille puhul hiljem leitakse, et see oli põhjustatud Top 10 Reisipakkumised või ettevõtte poolt kasutatava kolmanda osapoole vea tõttu, makstakse hüvitist vaid sellisel juhul, kui probleemist on Top 10 Reisipakkumistele juba sihtkohas teada antud ning ettevõttele on antud võimalus probleem enne lisakulu tekkimist lahendada. 

 2) Tarbija võib esitada kaebuse Top 10 Reisipakkumised suhtes kõige rohkem 72 tundi pärast kojunaasmist. Top 10 Reisipakkumised üritab leida sobiva lahenduse 30 argipäeva jooksul.

Klausel 8 - Turismi- ja linnamaks ja Ühendriikides nõutavad resort-maksud

Hinnad ei sisalda eri maade ja linnade võimalikke linna- ja turismimakse ning eriti Ühendriikides nõutavaid resort fee makse. Need on ametivõimude poolt nõutavad maksud, mida kogutakse hotellides, lennuväljadel ja sadamates. Kõikides sihtkohtades ei nõuta sellist maksu. Linna- ja turismimaks varieerub tavaliselt 0.50€/ päev kuni 5€/ päev vahel sõltuvalt sihtkohast ja hotelli klassist. Peame ülal nimekirja Turismi- ja linnamaksudest sellel lingil, kuigi ei saa garanteerida, et info on alati ajakohane. 

Klausel 9 - Hindade, ajagraafikute ja pagasireeglite õigsus kodulehel

Anname enda parima, et andmed kõikide meie kodulehel avaldatud toodete osas, mille hulka on kaasa arvatud hinnad, lennugraafikud ja pagasireeglid, oleks korrektne. Siiski tingituna eriti suurest lendude ja hotellide hulgast, mida enda kodulehe vahendusel pakume, on vältimatu, et harvadel juhtudel esineb andmetes vigasid. Me ei saa selliste vigade eest vastutust võtta. Kahtlustades viga andmetes, on kliendi kohustus Top 10 Reisipakkumistega enne broneeringu tegemist ühendust võtta.  

Nendel juhtudel, kui miski muu peale hinna on märkimisväärselt valesti, pakume kliendile võimalust vahetada toode samaväärse vastu (olemasolul) või lepime kliendiga kokku sobilikus kompensatsioonis. 

Võimalike hinnavigade puhul (kui toode müüakse eksikombel liiga madala hinnaga), pakutakse kliendile kas raha tagastamist või võimalust maksta kinni õige ja makstud hinna hinnavahe ja seeläbi broneering alles hoida. 

Mõned lennufirmad lisavad eraldi maksulisa broneeringufaasi 2. faasis, mistõttu ei kajastu nende lennufirmade puhul otsingutulemustes reisi kogumaksumus. Kogumaksumus selgub alles broneeringufaasi 2. lehel, kus kõnealune võimalik maksulisa on välja toodud. 

Hotelli teenused.

Arvestage sellega, et meie poolt broneeritud hotellid Teie jaoks ei ole ainuomased Top10. Me ei vastuta võimalike piirangute eest mis on põhjustatud hotelli teiste külaliste või on nende aktiviteetidest põhjustatud. Top10 ei võta vastutust hotellipakkumise sisu eest (näiteks fotod, rajatiste kirjeldused ja nimekirjad). Hotellid võivad muuta tingimusi Top10 etteteatamata ja kliendipoolne kohustus on saada kinnitus hotellist kõige hotelli poolt reklaamitud hotellipakkumise sisu eest (rajatised, piirangud, jms).

Klausel 10: Passi-, viisa- ja vaktsineerimisnõuded reisile

On tähtis, et kontrolliksid reisi sihtkohamaa (ja läbisõidumaa!) passi- ja viisanõuded ning vaktsineerimisnõuded võimalikult varajases faasis, kuna vajaminevate dokumentide vormistamine võib mõnda aega kesta. Eelkõige tuleb sul veenduda, et sinu pass kehtib vähemalt kuus kuud pärast reisi lõppu, kuna tegemist on nüüdseks kohustusliku nõudega mitmes riigis üle maailma. Top 10 Reisipakkumised ei võta vastutust võimalike majanduslike tagajärgede eest, mis on põhjustatud nende juhiste mittetäitmisest. 

Välisministeeriumi kodulehel leidub ajakohast reisiinformatsiooni sinu reisisihtkoha kohta ja sealt saad ka lisaks passi- ja viisaandmetele teavet vaktsineerimistest ja muudest tervisesse puutuvatest asjadest. Lehelt leiad ka muud kasulikku infot, mis muu hulgas käsitleb kohalikke tavasid, liiklust ja maale sisenemist.

Klausel 11: Rasedus ja väiksed lapsed 

Osad lennufirmad ja kruiisikompaniid keelavad üle 28. nädalat rase olevatel naistel reisimise. Rasedusaega arvestatakse naasmiskuupäeva järgi. Eri ettevõtete rasedusnädalate piirid võivad teineteisest erineda. On kliendi enda vastutus kontrollida lennufirma ja/või kruiisikompanii rasedust ja tervislikku olukorda puudutavaid eritingimusi, samuti konsulteerida enda arstiga. 

 

Imikud peavad olema lennukiga reisimiseks vähemalt kuuenädalased ja nad peavad reisima täiskasvanu süles. Küsige lennufirmalt enne broneerimist imikute suhtes rakendatavate eritingimuste kohta. Üldiselt tuleb kaheaastastele ja sellest vanematele broneerida oma istekoht. Enamik lennufirmasid pakuvad spetsiaalseid imikuhindu alla kaheaastastele lastele. 2-11 aastaseid loetakse üldjuhul lasteks. Vanusepiiri arvestatakse naasmiskuupäeva järgi. 12-aastased maksavad täiskasvanu hinna.